admin - st. chor. sztab. rez. Artur Mikołajczak 
 
1  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W-8, miejsce gdzie serwisowano technikę, będącą na wyposażeniu pułku. Tutaj dokonywano
napraw i strojenia stacji r-lok 1S91M1 oraz wyrzutni 2P25M1. Także dokonywano przeglądu
i napraw pojazdów kołowych i gąsienicowych. Ponad to dwa razy w roku podczas tzw. "przejść" przystosowywano sprzęt do zmieniających okresów letniego i zimowego wymieniając płyny eksploatacyjne i dokonując niezbędnych przeglądów, aby utrzymać w stałej sprawności technikę bojową. W czasie naszej służby uzbrojenie pułku, którym się posługiwaliśmy na co dzień, a które otrzymaliśmy w 1974 roku było kwalifikowane jako „supertechnika”. Po niewielkich modyfikacjach
ten sprzęt służy do dzisiaj. Niewątpliwie w każdym z nas pozostała satysfakcja i duma, że posługiwaliśmy się najnowocześniejszym sprzętem w tamtym okresie czasu.
 
 
 
 
 
 
1  2  

Created by st.chor.sztab.rez. Artur Mikołajczak        wszelkie prawa zastrzeżona dla www.11bp-plot.net
.